Accor stelt een team van deskundigen ter beschikking
om u te vergezellen

Aarzel niet om uw specificaties in te dienen door het onderstaande formulier in te vullen of door contact met ons op te nemen op 01 45 38 87 87.
Wanneer?


Verplichte velden


Accor SA, de verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt de persoonlijke gegevens die u tijdens uw verblijf verstrekt voor het leveren van diensten, voor het commerciële beheer van reserveringen en, op basis van een legitiem belang, voor haar marketingactiviteiten (met inbegrip van gerichte marketingcampagnes). De gegevens worden meegedeeld aan de rechtspersonen van de Accor-groep en aan alle dienstverleners. Gegevens kunnen worden doorgegeven aan landen die geen adequaat beschermingsniveau garanderen. Daarom worden er passende en adequate waarborgen ingebouwd, waarvan u een kopie kunt aanvragen op het onderstaande adres. Tenzij anders bepaald door de wet of regelgeving, worden uw gegevens 6 jaar bewaard. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, hun rectificatie, uitwissing, beperking of verzet tegen de verwerking, de overdraagbaarheid van uw gegevens, evenals de mogelijkheid om instructies te geven over hoe deze gegevens moeten worden behandeld na uw overlijden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar ACCOR B2B Marketing Division France (9B14H) CS20077 82 rue Henri Farman 92445 Issy les Moulineaux U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Accor door te schrijven naar data.privacy@accor.com of een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens binnen de Accor Groep kunt u ons handvest voor de bescherming van persoonlijke gegevens raadplegen op de website www.all.accor.com